Rydym yn derbyn talu ffioedd yn UK ​​Pounds Sterling (GBP). Gallwch dalu trwy:

Banc Trosglwyddo

I: Lloyds Bank Plc,
Gangen Place Gonville
95 / 97 Regent Street
Caergrawnt CB2 1BQ
Enw'r Cyfrif: Central Language School, Cambridge
Rhif y Cyfrif: 02110649
Cod Didoli: 30-13-55


Efallai y bydd angen y rhifau hyn arnoch hefyd:
SWIFT / BIC: LOYDGB21035
IBAN: GB24LOYD 3013 5502 1106 49
Anfonwch gopi o'r ddogfen trosglwyddo banc atom. Rhaid i fyfyrwyr dalu'r holl daliadau banc.

Siec

Rhaid gwneud gwiriadau o Fanc y DU. Gwnewch yn daladwy i Ysgol Iaith Ganolog, gyda'r swm mewn GBP.

Cerdyn credyd / debyd

Rhaid i chi ein ffonio ar 01223 502004 gyda manylion eich cerdyn, neu dalu â cherdyn yn Swyddfa'r Ysgol.

arian

Os ydych chi yng Nghaergrawnt pan fyddwch chi'n cofrestru - peidiwch ag anfon arian parod drwy'r post.

PayPal

Rydym yn derbyn taliadau trwy PayPal, ond nid oes angen cyfrif PayPal arnoch - mae'n gydnaws â'r rhan fwyaf o gardiau eraill.

Gallwch dalu eich blaendal, ffioedd neu lety yma.

Eich enw os gwelwch yn dda.
Eich neges os gwelwch yn dda.

Bydd hyn yn mynd â chi i wefan ddiogel PayPal lle gallwch nodi'r swm yr ydych chi gyda chi i'w anfon atom.

Diolch yn fawr.