1. Cwblhewch y Ffurflen Cofrestru Ar-lein a bydd eich cais yn cael ei anfon at yr ysgol NEU lawrlwythwch y ffurflen a'i llenwi a'i hanfon atom trwy e-bost, postio neu ei ddwyn yn bersonol i Swyddfa'r Ysgol.
 2. Talu'r blaendal (ffioedd cyrsiau a llety ar gyfer yr wythnos 1 a ffi archebu llety) a byddwn yn archebu'ch cwrs a threfnu llety.

Byddwn yn cadarnhau eich cwrs a'ch llety pan fyddwn yn derbyn eich blaendal ac yn anfon Llythyr Derbyn atoch. Bydd angen y dystysgrif hon ar fyfyrwyr nad ydynt yn rhan o'r UE i gael Visa Myfyrwyr y DU. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Tudalen Wybodaeth am Visa.

Canslo

Rhaid i bob canslo fod yn ysgrifenedig.

 1. Os byddwch chi'n canslo pythefnos neu ragor cyn i'r cwrs ddechrau, byddwn yn dychwelyd pob ffi ac eithrio'r adneuon.
 2. Os byddwch chi'n canslo llai na pythefnos cyn i'r cwrs ddechrau byddwn yn dychwelyd 50% o'r holl ffioedd.
 3. Os yw'ch cais am Visa Myfyriwr yn y DU yn aflwyddiannus, byddwn yn dychwelyd yr holl ffioedd ac eithrio'r cwrs a'r dyddodion llety, ar ôl derbyn yr Hysbysiad Gwrthod Ymweliad.
 4. Nid ydym yn dychwelyd unrhyw arian os byddwch chi'n canslo ar ôl dechrau'r cwrs.

talu

Rydym yn derbyn talu ffioedd cwrs yn UK ​​Pounds Sterling (GBP). Gallwch dalu trwy:

 • Banc Trosglwyddo
  I: Lloyds Bank Plc,
  Gangen Place Gonville
  95 / 97 Regent Street
  Caergrawnt CB2 1BQ
  Enw'r Cyfrif: Central Language School, Cambridge
  Rhif y Cyfrif: 02110649
  Cod Didoli: 30-13-55
  Efallai y bydd angen y rhifau hyn arnoch hefyd:
  SWIFT / BIC: LOYDGB21035
  IBAN: GB24LOYD 3013 5502 1106 49
  Anfonwch gopi o'r ddogfen trosglwyddo banc atom. Rhaid i fyfyrwyr dalu'r holl daliadau banc.
 • Gwirio - Rhaid tynnu sieciau o Fanc y DU.
 • Paypal ar y wefan hon - ewch i dudalen 'Ffioedd talu neu adneuo'.
 • Cerdyn Credyd / Debyd - mae'n rhaid i chi ffonio ni gyda'ch manylion cerdyn neu dalu trwy gerdyn yn Swyddfa'r Ysgol.
 • Arian parod - os ydych chi yng Nghaergrawnt pan fyddwch chi'n cofrestru - peidiwch ag anfon arian parod drwy'r post.