1. Cwblhewch y Ffurflen Cofrestru Ar-lein a bydd eich cais yn cael ei anfon at yr ysgol NEU lawrlwythwch y ffurflen a'i llenwi a'i hanfon atom trwy e-bost, postio neu ei ddwyn yn bersonol i Swyddfa'r Ysgol.
  2. Talu'r blaendal (ffioedd cyrsiau a llety ar gyfer yr wythnos 1 a ffi archebu llety) a byddwn yn archebu'ch cwrs a threfnu llety.

Byddwn yn cadarnhau eich cwrs a'ch llety pan fyddwn yn derbyn eich blaendal ac yn anfon Llythyr Derbyn atoch. Bydd angen y dystysgrif hon ar fyfyrwyr nad ydynt yn rhan o'r UE i gael Visa Myfyrwyr y DU. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Tudalen Wybodaeth am Visa.

Canslo

Rhaid i bob canslo fod yn ysgrifenedig.

  1. Os byddwch chi'n canslo pythefnos neu ragor cyn i'r cwrs ddechrau, byddwn yn dychwelyd pob ffi ac eithrio'r adneuon.
  2. Os byddwch chi'n canslo llai na pythefnos cyn i'r cwrs ddechrau byddwn yn dychwelyd 50% o'r holl ffioedd.
  3. Os yw'ch cais am Visa Myfyriwr yn y DU yn aflwyddiannus, byddwn yn dychwelyd yr holl ffioedd ac eithrio'r cwrs a'r dyddodion llety, ar ôl derbyn yr Hysbysiad Gwrthod Ymweliad.
  4. Nid ydym yn dychwelyd unrhyw arian os byddwch chi'n canslo ar ôl dechrau'r cwrs.

talu

Ewch i 'Ffioedd talu neu adnau'