Grwpiau bach

CWRS AR GYFER YSGOL

Gallwch ddechrau eich Cwrs Prynhawn ar unrhyw ddydd Mawrth ar ôl i chi gymryd y prawf lleoliad. Mae'r Cwrs Prynhawn ar gyfer 6 awr yr wythnos ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau rhwng 14.00 a 16.00.

 Mae'r dosbarthiadau prynhawn yn canolbwyntio ar sgiliau iaith gwahanol:

  • Siarad, Gwrando a Llefaru
  • Darllen a Defnyddio Saesneg
  • Ysgrifennu

Gall wythnos nodweddiadol gynnwys:

  • Sut i ddod o hyd i wybodaeth mewn gwahanol destunau
  • Sut i ysgrifennu e-bost ffurfiol ac anffurfiol
  • Sgiliau arholiad ar gyfer PET, FCE, CAE a CPE
  • Iaith ddefnyddiol ar gyfer bywyd bob dydd

Mae cyfle hefyd i'w drafod mewn parau a grwpiau.

 Bydd myfyrwyr y prynhawn yn gallu ymuno â myfyrwyr eraill ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol rhai prynhawn a nosweithiau.

  • 1