Llun ystafell ddosbarth

Gall myfyrwyr sy'n dymuno treulio mwy o amser yn dysgu Saesneg ymrestru ar y cwrs Dwys Saesneg (21 awr yr wythnos). Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â'r dosbarthiadau Saesneg Cyffredinol yn y bore ac yna'n mynychu'r dosbarthiadau prynhawn ar brynhawn Mawrth, Mercher a Dydd Iau o 14.00 i 16.00. Darllenwch y dudalen Saesneg Gyffredinol i gael gwybodaeth am y dosbarthiadau bore.

Mae'r dosbarthiadau prynhawn yn canolbwyntio ar sgiliau iaith gwahanol:

  • Siarad, Gwrando a Llefaru
  • Darllen a Defnyddio Saesneg
  • Ysgrifennu.

Gall wythnos nodweddiadol gynnwys:

  • Sut i ddod o hyd i wybodaeth mewn gwahanol destunau
  • Sut i ysgrifennu e-bost ffurfiol ac anffurfiol
  • Sgiliau arholiad ar gyfer PET, FCE, CAE a CPE
  • Iaith ddefnyddiol ar gyfer bywyd bob dydd

Mae cyfle hefyd i'w drafod mewn parau a grwpiau.

Nid ydym yn argymell Saesneg Dwys ar gyfer myfyrwyr sy'n lefel Cynradd neu'n is.

Bydd myfyrwyr Cymraeg dwys yn gallu ymuno â myfyrwyr eraill ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol rhai prynhawn a nosweithiau.

  • 1