Myfyrwyr yn y dosbarth

Y cwrs Saesneg Cyffredinol yw 15 awr yr wythnos bob bore yn dechrau ar 09: 30 ac yn gorffen yn 13: 00 gyda seibiant coffi yn 11: 00.

Rydym yn defnyddio llyfrau cwrs gwahanol * trwy gydol y flwyddyn o Elementary to Advanced level. Mae yna lawer o gyfleoedd i chi ymarfer eich siarad a gwrando yn ogystal â'ch ynganiad, geirfa, darllen, gramadeg ac ysgrifennu. Bob wythnos bydd eich athrawon yn rhoi gwybodaeth am ddosbarthiadau ar yr hysbysfwrdd.

Ar ddydd Llun byddwch chi'n adolygu'r gwaith o'r wythnos cyn neu yn cymryd prawf cynnydd misol. Gallwch hefyd astudio pwnc iaith arbennig fel Verbs Phrasal neu Expressions Daily.

Ar ddiwedd pob wythnos, cewch gyfle i werthuso'r gwersi a gallwch ofyn am benodiad cynnydd misol gydag un o'ch athrawon.

Efallai y byddwch hefyd yn gwneud ymarfer arholiad (i'r myfyrwyr hynny sy'n sefyll arholiadau megis KET, PET, FCE, CAE, CPE neu IELTS).

Bydd myfyrwyr amser llawn sydd wedi astudio ar gyfer wythnosau 2 neu fwy yn derbyn tystysgrif ac adroddiad ar ddiwedd eu cwrs.

* Nid oes ffi am lyfrau cwrs oni bai ei fod wedi'i golli neu ei ddifrodi.

  • 1