Mae Ysgol Iaith Ganolog yn cynnig cyrsiau Saesneg Cyffredinol, Saesneg Dwys, Rhan-Amser ac Arholiad. Gellir dod o hyd i wybodaeth am bob un o'r cyrsiau hyn gan ddefnyddio'r ddewislen ar y dde.

Rydym yn croesawu myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn ac yn cau dim ond dros gyfnod y Nadolig.

Eich Cwrs a'ch Amserlen

Efallai y bydd eich cwrs yn dibynnu ar eich lefel, felly rydyn ni'n rhoi asesiad lleoliad i chi pan fyddwch chi'n cyrraedd. Gallwch hefyd fynd â'r Prawf Saesneg Cambridge, a fydd yn dweud wrthych pa arholiad y gallech chi baratoi ar ei gyfer. Canllaw yn unig yw hon, felly byddwn yn eich cynghori wrth i chi gymryd cwrs.

Gelwir ein cyrsiau amser llawn Saesneg Cyffredinol (Hyfforddiant 15 awr yr wythnos) neu Cymraeg Dwys (Hyfforddiant 21 awr yr wythnos). Mae'r gwersi bob bore o ddydd Llun i ddydd Gwener, 09: 30 hyd 13: 00 gydag egwyl coffi yn 11: 00. Os ydych chi'n dewis Saesneg Dwys, mae yna hefyd ddosbarthiadau ar brynhawn dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau rhwng 14: 00-16: 00.

Rydym hefyd yn cynnig rhywfaint o gwrs rhan-amser gwahanol: ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, gallwch astudio ar ein cyfer Cwrs y Prynhawn, sef rhan y prynhawn o Saesneg Dwys, fel uchod.

Mae yna weithgareddau prynhawn neu nosweithiau cymdeithasol ar gyfer unrhyw un o'n myfyrwyr, gan gynnig ymarfer ychwanegol yn Saesneg llafar.

Hyd y Cwrs

Gallwch chi ddechrau ar unrhyw ddydd Llun (heblaw gwyliau cyhoeddus) am o leiaf wythnos. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio wythnosau 4-12. Mae rhai myfyrwyr yn astudio am hyd at flwyddyn. Gallwn eich cynghori ar hyd y cwrs sydd ei angen i gyflawni nodau penodol.

Eich Dosbarth

Uchafswm maint y dosbarth yw 6. Pan gyrhaeddwch yr ysgol byddwch yn gwneud Prawf Lleoli i asesu'ch lefel. Yna cewch eich rhoi mewn dosbarth yn ôl eich lefel ramadeg, eich gallu siarad a'ch nodau personol. Gan ddefnyddio gwahanol lyfrau cwrs byddwch yn astudio Saesneg trwy amrywiaeth o feysydd pwnc gyda phwyslais ar gyfathrebu llafar. Mae hyn yn cynnwys gwaith pâr, trafodaethau a chwarae rôl. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymestyn eich geirfa a chyfnerthu'ch gwybodaeth am ramadeg.

  • 1