Capel y Coleg Brenin yn y Gwanwyn

Mae Caergrawnt yn enwog ledled y byd am ei Phrifysgol, hanes, harddwch, rhagoriaeth academaidd a bywyd myfyrwyr.

Ymweld â'r colegau a'r amgueddfeydd, bwyta yn y tafarndai hanesyddol, pwnio ar hyd yr afon Cam mewn cwch, mwynhau'r bywyd nos a, gyda myfyrwyr eraill, ymuno yn yr hwyl yn y Caffis Rhyngwladol.

Mae Caergrawnt tua 1 awr ar y trên i'r gogledd o Lundain.

Dysgwch am hanes a diwylliant Prydain trwy fynd ar drên neu fws i leoedd enwog fel:

  • Llundain ar gyfer amgueddfeydd, golygfeydd, siopa neu sioeau
  • Eglwys Gadeiriol drawiadol Trelái
  • Cartrefi urddasol fel Abaty Ynys Môn neu Wimpole Hall
  • Rhydychen, Efrog, Stratford upon Avon, Lerpwl neu Gaeredin
  • Côr y Cewri
Ymweld â Cholegau Cambridge
Ymweld â Cholegau Cambridge
  • 1