RE-OPENING 12 APRIL 2021 FOR CLASSES IN CAMBRIDGE!

Continuing online lessons until 26 March 2021 - please contact us for more information. 

Mae Central Language School, Caergrawnt, wedi'i hachredu gan y Cyngor Prydeinig ac mae'n ysgol Saesneg fach, gyfeillgar yng nghanol y ddinas. Rydym yn agos at siopau, bwytai, amgueddfeydd, colegau Prifysgol Caergrawnt a gorsaf fysiau'r ddinas.

Ein nod yw rhoi croeso cynnes i chi a chyfle gwych i ddysgu Saesneg mewn awyrgylch gofalgar, cyfeillgar. Mae ein cyrsiau, o'r Elfennaidd i'r lefel Uwch, yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd yn cynnig paratoi arholiadau. Dim ond oedolion rydyn ni'n eu dysgu (o 18 oed o leiaf). 

Mae myfyrwyr o fwy na 90 o wahanol wledydd wedi astudio gyda ni ac fel arfer mae yna gymysgedd dda o genhedloedd a phroffesiynau yn yr ysgol. Mae'r holl athrawon yn siaradwyr brodorol a chymwysterau CELTA neu DELTA.

Sefydlwyd yr Ysgol ym 1996 gan grŵp o Gristnogion yng Nghaergrawnt. Mae gennym enw da am ofal rhagorol i mewn ac allan o'r ystafell ddosbarth. Dywed llawer o fyfyrwyr fod yr ysgol fel teulu.

Rydym yn rheoli'r ysgol yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU a English UK, gan gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol er mwyn osgoi lledaeniad Covid-19.  

MAINT DOSBARTH NEWYDD: Classes have a maximum of 6 students in order to maintain social distancing during the Covid pandemic. 

FFIOEDD DISGOWNT: Any bookings received by 31 May 2021 will qualify for a % O ostyngiad 20 oddi ar yr holl ffioedd dysgu. 

 • Marie Claire, yr Eidal

  Marie Claire o'r Eidal Byddaf yn mynd adref gyda fy bagiau'n llawn anrhegion, ond yn enwedig yn llawn y profiad anhygoel hwn
 • Jia, China

  Jia, myfyriwr o China Mae athrawon ein hysgol yn gyfeillgar ac yn hyfryd. Gallwn ddysgu llawer oddi wrthynt. Mae ein cyd-ddisgyblion yn garedig. 
 • Edgar, Colombia

  Edgar, myfyriwr o Colombia ... profiad rhyfeddol, ... rhyfeddol ... dysgais lawer ... am ddiwylliant Prydain. Roedd yr athrawon a'r cyd-ddisgyblion yn anhygoel.
 • Irene, Germany

  Your classes gave me the best foundation in English that I could have imagined. Until today I profit from what you taught me every day.
 • Chiara, Italy, 2021 online

  I feel very comfortable with all the teachers on the course (they are really excellent!) and I am very satisfied with the method used: in just a few weeks, I feel I have made significant progress! 
 • 1
 • 2