En funció de la vostra nacionalitat i del temps que vulgueu venir al Regne Unit, heu de sol·licitar un visat. Per a una estada de fins a 6 mesos, es tracta d’un Visa de Visitant Estàndard i, per a una estada de 6-11 mesos, d’un Visa d’estudi a curt termini. Consulteu-ho al lloc web del govern del Regne Unit www.gov.uk/apply-uk-visa on es pot esbrinar si necessita un visat i també es pot sol·licitar en línia. Hem investigat aquest lloc i, tot i que no estem capacitats per donar assessorament legal, entenem que si voleu sol·licitar un visat heu de tenir els documents correctes que inclouen:

  • El seu passaport
  • La vostra Carta d'acceptació que confirma que heu acceptat un curs i que heu pagat les vostres taxes. La carta també donarà informació sobre el curs.
  • Evidències que demostren que teniu prou diners per pagar l’estada al Regne Unit.

Si no teniu èxit en obtenir un visat, envieu-nos una còpia del formulari de denegació del visat i farem la devolució de les taxes pagades. Reemborsarem totes les taxes diferents del curs d’una setmana i les tarifes d’allotjament per cobrir les despeses administratives.