Škola je unutar ove zgrade
  • Pored vrata prekrasne kamene crkve u centru Cambridgea
  • 5 minuta hoda do autobusne stanice, 20 minuta hoda do željezničke stanice
  • Kafić za sendviče, lagani ručak i topla ili hladna pića
  • Prostor za kavu i ručak za studente koji se mogu opustiti, uz hladnjak i mikrovalnu pećnicu
  • Prizemlje ureda i kafića, učionice prvi i drugi kat s bibliotekom i radnim prostorom s besplatnim wi-fi-jem

O akreditaciji British Council-a

"Britanski savet je u aprilu 2017 pregledao i akreditovao srednjoškolsku školu Cambridge. Šema akreditacije procjenjuje standarde upravljanja, resursa i prostorija, nastavnih, socijalnih i akreditnih organizacija koje ispunjavaju sveukupni standard u svakoj inspekciji (vidi www.britishcouncil.org/education/accreditation za detalje).

Škola za privatne jezike nudi kurseve na engleskom jeziku za odrasle (18 +).

Napomenute su jake snage u oblastima osiguranja kvaliteta, akademskog upravljanja, brige o učenicima i mogućnostima za zabavu.

U izvještaju o inspekciji navedeno je da organizacija ispunjava standarde Šema. "

Sljedeća inspekcija treba biti 2021. godine

O školskom menadžmentu

Škola je registrovana dobrotvorna organizacija (matični broj 1056074) sa starateljskim odborom koji deluje u savetodavnom svojstvu. Ravnatelj škole odgovoran je za svakodnevno vođenje škole.

  • 1